ระบบการบันทึกรางวัลAwards

แสดง 1 ถึง 8 จาก 9 ผลลัพธ์
#รูปภาพชื่อรางวัลรายละเอียดดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
    
1
ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Re-accIII รับรองปี 2564-2567ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Re-accIII รับรองปี 2564-25672022-09-08 10:23:57
2
สถานบริการต้นแบบตามนโยบาย EMS ระดับสูง (The Best) ปี 2565นโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)2022-09-08 10:21:27
3
คุณภาพห้อง LAB ปี 2565คุณภาพห้อง LAB ปี 25652022-09-08 10:19:48
4
คุณภาพคลินิกวัณโรค ปี 2565คุณภาพคลินิกวัณโรค ปี 25652022-09-08 10:18:21
5
รับรางวัลชนะเลิศ การฉีดวัคซียโควิด19 เข็มกระตุ้นในกลุ่ม 609 ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ การฉีดวัคซียโควิด19 เข็มกระตุ้นในกลุ่ม 609 อำเภอม่วงสามสิบ
2022-09-08 08:59:24
6
บุคคลผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ จากเสถียรธรรมสถานและธรรมาศรม ปี 2560นายประจักษ์ สีลาชาติ2020-02-24 13:36:38
7
บุคคลผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ จากเสถียรธรรมสถานและธรรมาศรม ปี 2560นางสุทธิราวรรณ บุญปก2020-02-24 13:31:29
8
e-claim award ปี 2561e-claim award ปี 2561 งานเวชระเบียน2020-02-07 14:31:49