ระบบการบันทึกรางวัลAwards

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
#รูปภาพชื่อรางวัลรายละเอียดดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
    
1
พยาบาลดีเด่น สาขาการบริการ จากสมาคมโรคไตนางสุทธิราวรรณ บุญปก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลโรคไต พ.ศ. ๒๕๖๒2019-09-10 10:40:09
2
e-claim award ปี 2561e-claim award ปี 2561 งานเวชระเบียน2020-02-07 14:31:49
3
บุคคลผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ จากเสถียรธรรมสถานและธรรมาศรม ปี 2560นางสุทธิราวรรณ บุญปก2020-02-24 13:31:29
4
บุคคลผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ จากเสถียรธรรมสถานและธรรมาศรม ปี 2560นายประจักษ์ สีลาชาติ2020-02-24 13:36:38