หัวข้อ<p>1.2 มีการจัดทำแผนแม่บทหรือแผนพัฒนาของโรงพยาบาลโดยมีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน</p>
ข้อที่1
ดาวน์โหลดไฟล์
Docs
วันที่อัพโหลด2022-06-13 14:18:46
ผู้เข้าชม209