หัวข้อ<p>5.4 มีระบบป้องกันความเสียหายของข้อมูลและระบบ ซึ่งรวมถึง ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) ระบบ RAID, Redundant Power supply, Redundant Server</p>
ข้อที่5
ดาวน์โหลดไฟล์
Docs
วันที่อัพโหลด2022-06-14 15:40:25
ผู้เข้าชม230